Over CoE BBE

Onze missie is bedrijven helpen in hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased samenleving kunnen dragen en vormgeven.

De activiteiten van het CoE BBE zijn afgestemd op de behoeftes van het bedrijfsleven. Hierbij gaat het over het verkrijgen van goed opgeleide professionals, faciliteiten voor prototyping en een centraal kennispunt voor biobased onderwijs, onderzoek en facilitering. Om hierin te kunnen voorzien werkt het CoE BBE met de volgende pijlers:

Samen werken aan de transitie naar een biobased economy
Het Centre of Expertise Biobased Economy is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten zoals bijvoorbeeld biobased economy. Het zijn actiegerichte samenwerkingsverbanden op verschillende expertisegebieden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren. Samen richten we ons op toekomstbestendig beroepsonderwijs en de doorvertaling naar de beroepspraktijk. 

Het CoE BBE werkt ook nauw samen met het Centre for Biobased Economy (CBBE)  dat bestaat uit Wageningen University & Research, Has Hogeschool, Inholland, Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein, Avans, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HZ University of Applied sciences.

Voor wie?
Wij focussen ons met name op het bedrijfsleven en de studenten. De schatting is dat er in Zuidwest-Nederland (Noord-Brabant/Zeeland) tot 2020 ongeveer 2.500 arbeidsplaatsen bij zullen komen gerelateerd aan de biobased economy. Met name in de chemische technologie zal een tekort ontstaan aan arbeidskrachten. Daar kunnen wij wat aan doen!

Anderzijds richten we ons op de professionals uit de huidige beroepspraktijk: docenten, docent-onderzoekers, huidige werknemers in het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

Door samen kennis te ontwikkelen en te verspreiden kunnen we de transitie naar een biobased economy waar maken!

Management Rapportages/Jaarverslagen CoE BBE

Management Rapportage 1 - 2015

Management Rapportage 2 - 2015

Management Rapportage 3 - 2015

Management Rapportage 4 - 2015

Management Rapportage 1 - 2016

Management Rapportage 2A - 2016

Management Rapportage 2B - 2016 

Management Rapportage 3 - 2016 

Management Rapportage 1 - 2017 

Management Rapportage 2 - 2017 

Jaarverslag 2016 

Jaarverslag 2014

Eindverslag SWOT - 2016 PBT

Eindverslag SWOT - 2014 PBT

Eindverslag SWOT - 2013 PBT 

Businessplan CoE BBE 2016-2020