Inspiratiedag: afvalwatervoorzieningen in buitengebied

Het Vlaams-Nederlands Interregproject I-QUA, Vlakwa en SKIW organiseren een inspiratiedag rond robuuste watersystemen, afvalwaterzuivering in buitengebied en circulaire economie.

Plaats van gebeuren is de Royal Yachtclub van België in Antwerpen.

Inschrijven voor deze dag is helaas niet meer mogelijk.

Programma

10.00u  Onthaal/registratie met koffie en refreshments
10.30 – 12.30u Plenaire gedeelte

 • Verwelkoming door Dirk Van der Stede, Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO)
 • Presentatie Robuust Watersysteem door Kris Van den Belt, Vlaamse Milieumaatschappij
 • Riolering in Buitengebied: Heroverweging en Kritische Blik door Karst Jan van Esch, SWECO Nederland
 • Een Toekomst voor Afvalwaterzuivering in het Buitengebied door Jan Goossens en Greet De Gueldre van Aquafin
 • Het Vlaams-Nederlandse Interreg project I-QUA binnen Gemeentelijk Waterbeheer door Harold Soffner, projectleider I-QUA en Ambtelijke trekker van de 'Watersamenwerking As50+' bij  de Gemeente Bernheze

12.30 – 13.30u Lunch
13.30 – 16.00u Parallelle Workshops met keuzethema's:

 • Moeten we ons water zo vergaand zuiveren?
 • Centrale of Decentrale waterzuivering?
 • Circulaire Economie in buitengebied. Kostprijs? Wetgeving?

16.15 – 17.00  Plenaire afsluiting

 • Conclusies
 • Wat gaat er met deze conclusies gebeuren binnen het I-QUA project?
 • Slotwoord: West-Vlaams Provinciaal Gedeputeerde Bart Naeyaert

17.00 – 18.00  Receptie

 

Deze Inspiratiedag is een organistaie van het projectconsortium I-QUA (Interreg Vlaanderen-Nederland) in samenwerking met het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) en SKIW. Project I-QUA is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensinfo.eu.