Studiedag “Biofabriek van de toekomst, drijvende krachten voor de bio-economie in Vlaanderen”

Oost-Vlaanderen is dé hub voor de Vlaamse biogebaseerde industrie. Biogebaseerde economie is één van de belangrijkste speerpuntclusters van de provincie Oost-Vlaanderen en geniet tevens een vooraanstaande plaats in het provinciaal klimaatactieplan.

De provincie is ook betrokken in industriële en wetenschappelijke ontwikkelingspolen. Getuige hiervan is bijvoorbeeld de ondersteuning van de proeffabriek Bio Base Europe Pilot plant en de diverse projecten en initiatieven die deze biofabriek coördineert, uitvoert en uitdraagt. Ook de BioRefine Cluster Europe kent haar bakermat in Oost-Vlaanderen en brengt tientallen Europese projecten en initiatieven samen onder coördinatie van de Universiteit Gent, mede ondersteund door de Provincie.

De studiedag “De Biofabriek van de toekomst” wil bedrijven inspireren, stimuleren en informeren en geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen, projecten en opportuniteiten binnen de wereld van de Vlaamse bio-economie. De projectenmarkt die samen met de studiedag wordt georganiseerd, geeft meer uitleg over lopende projecten en informeert de deelnemers over een breed gamma aan financiële en inhoudelijke ondersteuningsmogelijkheden om hun eigen biogebaseerde projecten te realiseren.

Het programma voor deze studiedag vindt u hieronder. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dit kan online vóór 10 juni. Uw deelname zal enkele dagen voor het evenement bevestigd worden.

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de Biorefine Cluster Europe en de Bio Base Europe Pilot Plant verwelkomen je graag op het event!