Meer samenwerking hbo en mkb vergroot succes Biobased Economy

Meer duidelijkheid over het aanbod van het hbo als kennisleverancier en een duidelijk aanspreekpunt voor biobased kennisvragen. Het zijn twee belangrijke aanbevelingen uit het rapport ‘It takes three to tango’. Het rapport richt zich op de behoefte van mkb-bedrijven die zich focussen op Biobased Economy (BBE).

De onderzoekers hielden 22 diepte-interviews met managementteamleden van mkb-bedrijven in het cluster ‘Energie en Nutriënten’ met als hoofdvraag: wat zijn de behoeftes van het mkb aan kennis en verbinding met praktijkgericht onderzoek vanuit het hbo en hoe verloopt het proces van vraagarticulatie binnen het mkb? Ofwel: wat leeft er nu werkelijk in het mkb en waarom?

Samenwerking

De slagkracht van innovatief mkb wordt groter als de samenwerking op alle fronten verbetert, blijkt uit het rapport. Samenwerking tussen mkb en overheid, tussen mkb-bedrijven in de hele keten en tussen het mkb en hbo is nodig op de BBE tot een succes te maken. De mkb’ers vinden de BBE-markt nu te versnipperd. Het rapport geeft tal van adviezen over hoe de samenwerking, vooral die tussen het mkb en het hbo, kan worden verbeterd.

Ambities 

Een belangrijke aanbeveling is: schets realistische doch ambitieuze verwachtingen voor het mkb over het niveau en de kwaliteit van onderwijs en praktijkgericht onderzoek.  ‘Veel bedrijven hebben opdrachten en innovaties die door tijdgebrek en onderzoekskosten niet tot ontwikkeling komen. Hbo-studenten kunnen hierin een goede rol spelen’, aldus het mkb. Ook lectoren kunnen voor praktijkgericht onderzoek worden ingezet. Veel mkb-bedrijven blijken hiervan niet op de hoogte.

Kennisplatform

Het mkb geeft in het rapport ook aan behoefte te hebben aan één inhoudelijk landelijk platform voor biobased mkb-kennisvragen op het gebied van onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Inmiddels wordt hard gewerkt om in deze behoefte te voorzien: 14 hogescholen werken samen een de oprichting van een landelijk kennisnetwerk waarvan het lectorenplatform deel uitmaakt.

Kennisleverancier

Het mkb ziet het hbo als een belangrijke kennisleverancier. ‘Het toetsen van nieuwe ideeën doen we graag samen met hbo-kennisinstellingen. Het voordeel is dat studenten niet worden belemmerd door bestaande kennis en meer creatief en out-of-the-box denken.’ Curricula en het onderwijsritme zouden wat hen betreft flexibeler mogen om meer synchroon te lopen met de bedrijfsvoering en innovatietrajecten van het mkb.

Financiering

Het onderzoek is uitgevoerd door het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) en het Centre for Biobased Economy (CBBE) in samenwerking met TKI BBE, HCA Energie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Topsector Energie. Zowel het ministerie van EZ als de Topsector Energie hebben het onderzoek financieel ondersteund.

Het rapport is te vinden onder 'documenten', aan de rechterzijde van deze pagina.

Door: Topsector Energie

Nieuws