Studie naar ‘Bioplastics uit CO2’ valt in de prijzen

Voor zijn masterthesis over het produceren van bioplastics uit CO2, heeft Stef Ghysels de 'Dow Chemical Prize for Innovative Solutions' ontvangen. Ghysels is doctoraatsonderzoeker aan de Universiteit Gent.

Senior researcher Linsey Garcia-Gonzalez van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) was, samen met UGent professor Eveline Volcke, promotor van de studie. De studie werd door DOW geprezen, omdat het innovatieve oplossingen biedt en focust op duurzaamheid.

In de studie wordt gekeken naar de omzetting van CO2 die zich in de atmosfeer bevindt. Zowel het klimaatakkoord van Parijs als de 2030 HORIZON van de Europese Unie wijzen op het belang van CO2 reductie voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen.  Dit kan onder meer door het uit de lucht de halen, CCU genaamd (Capture and Utilisation). Met de studie van Stef Ghysels ligt er een productiestrategie op tafel om hoogwaardige bioplastics uit dit soort CO2 te produceren.

PHBV

Ghysels focuste in zijn studie op het copolymeer poly(3-hydroxybutyraat-co-3-hydroxyvaleraat), afgekort PHBV. PHBV is flexibeler, bewerkbaarder en makkelijker biodegradeerbaar dan andere onderzochte polymeren. Bovendien is het mogelijk deze goede eigenschappen te verfijnen, afhankelijk van de specifieke toepassingen in bijvoorbeeld verpakkingen of prebiotica.

Fermentatie

Om de CO2-reductie te koppelen aan de productie van het biopolymeer PHBV werd een fermentatieproces ontwikkeld. Opgekweekte bacteriën werden gevoed met CO2, alsook waterstofgas, zuurstof en valeriaanzuur, waardoor in een fermentor PHBV wordt gevormd. Dit proces werd geoptimaliseerd om PHBV met een welbepaalde samenstelling te verkrijgen. Hiervoor werden een aantal experimenten uitgevoerd en een wiskundig model ontwikkeld om het proces beter te begrijpen.

Resultaten

Stef Ghysels komt in zijn thesis tot het besluit dat door de integratie van procesontwerp en modellering het mogelijk is om een specifiek bioplastic (PHBV) te produceren waarvan de samenstelling en de eigenschappen kunnen worden aangepast aan specifieke vereisten. Bovendien gaat het hier om een duurzame CCU technologie.

Expertisecentrum

VITO bouwt al sinds een aantal jaren vergaande kennis op inzake het valoriseren van CO2 uit puntbronnen en de lucht. Hierbij focust VITO op biotechnologische processen als fermentatie en (bio-)electroconversie. Beiden hebben hun technische haalbaarheid al bewezen.

Door: Agro&Chemie

Nieuws