Nieuws

Bermmaaien

Nieuwe producten gemaakt van bermgras uit de provincie

DEN BOSCH - Tot voor kort werd langs Brabantse wegen zo'n half miljoen kilo bermgras per jaar op een hoop gegooid. Meestal als compost, lekker laten liggen. Daar komt nu verandering in. Een proef...

Webinar Slimmer ondernemen met hogescholen

Hogescholen kunnen bijdragen aan het succes van uw bedrijf. Zo kunt u een student binnenhalen of een onderzoek laten uitvoeren om een product of proces te verbeteren. In dit webinar hoort u hoe u dit...

Platform Urban Energy moet energietransitie fors versnellen

Eind september 2016 is het Platform Urban Energy van start gegaan. Dit lectorenplatform moet het praktijkgericht onderzoek rond de duurzame stad op de hogescholen gaan verbinden en stroomlijnen, in...

Nieuwe lector zet in op doorbaak biobased bouwen

Met het opraken van de fossiele grondstofvoorraden gaat de maatschappij een groot probleem tegemoet. Een oplossing als biobased bouwen biedt veel perspectief. Maar bij gebrek aan een gevoel van...

Biobased cupje tegen de aluminiumberg

Een biobased, composteerbaar alternatief voor Nespresso aluminiumcupjes zou de enorme berg aan aluminiumafval aanzienlijk kunnen reduceren. ‘Momenteel wordt het meeste gewoon verbrand, dat is...

Rotterzwam: paddestoelen kweken op koffiedrab

‘Kijk om je heen wat er beschikbaar is en probeer daar iets constructiefs mee te doen. Dat aspect van de blue economy spreekt mij enorm aan. Met Rotterzwam doen we dit: lokale biomassa gebruiken als...

CoE BBE stapt in EcoBouw Nederland

EcoBouw Nederland is de opvolger van de succesvolle Green Deal Biobased Bouwen. Ecobouw NL is bijvoorbeeld initiatiefnemer voor de Biobased Woning die volgende week te zien is op de Wereldhavendagen.

Het park kan nog groener

Een park volledig inrichten met zowel onder als boven de grond biobased materialen is al jaren mogelijk. Bovendien klinkt het veel gemeenten sympathiek in de oren. Maar toch worden tijdens het...

Project BioKleur krijgt RAAK-mkb-financiering

Onderzoekers van Avans Hogeschool hebben € 850.000 financiering binnengehaald voor onderzoek samen met het mkb. Het nationaal regieorgaan praktijkgericht onderzoek SIA kende in deze ronde 16...

Aan de slag met biobased inkopen

Een van de thema's die onder maatschappelijk verantwoord inkopen worden geschaard is biobased inkopen. Biobased inkopen gaat om het inkopen van producten die hernieuwbare grondstoffen bevatten die...

Update toekomstverkenning CoE's en CIV's

Eens in de 4 tot 6 weken komt de Connect uit: de newsflash over zaken relevant voor publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs waaronder ook het Center of Expertise Biobased Economy. Van...

Pagina's