Kennisvouchers

De kennisvouchers van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) geven bedrijven de mogelijkheid om potentievolle en innovatieve concepten op het gebied van biobased economy in een samenwerkingsproject verder te ontwikkelen tot proof of concept. Het bedrijf is leidend in het project en het CoE BBE investeert mee.

Een kennisvoucher kan aangevraagd worden door één of meerdere bedrijven. De kern van het project is doorgaans gericht op literatuurstudie gecombineerd met praktijkgericht onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn marktonderzoek, onderzoek naar verwerkings- en productiemethodes en het in kaart brengen van wet- en regelgeving.

Waarde van de kennisvoucher
De maximale waarde van een kennisvoucher is €25.000, wat vanuit het CoE BBE primair wordt ingevuld door inzet van deskundigen en studenten van Avans Hogeschool en/of Hogeschool Zeeland. Een van de belangrijkste voorwaardes is dat het bedrijf/de bedrijven die de kennisvoucher aanvragen een gelijkwaardige of hogere investering doen in het project in de vorm van mankracht, materialen en/of geld. Waar nodig en mogelijk kunnen onderzoeksfaciliteiten beschikbaar worden gesteld. In uitzonderlijke gevallen is ondersteuning in geld of anderszins mogelijk.

Meerwaarde voor het Centre of Expertise Biobased Economy en het onderwijs

Een belangrijk aspect in een kennisvoucher is de link naar bestaande programma’s in het onderwijs en toegepast onderzoek. Middels vouchers worden actuele en relevante onderzoeksvragen uit het bedrijfsleven in het onderwijs gebracht. Dit zorgt voor kennisontwikkeling met marktrelevantie zowel binnen het onderwijs als binnen het CoE BBE. Open innovatie staat hierbij centraal waarbij de opgedane kennis vrij beschikbaar komt.

Criteria toekenning kennisvoucher

De onderstaande criteria zijn leidend voor het toekennen van een kennisvoucher.

 • Project omschrijving, uitvoer en resultaten
  • Een potentievol en innovatief concept dat bijdraagt aan de ontwikkeling en realisatie van de biobased economy.
  • Duidelijk omschreven doelstellingen, onderzoeksvragen en plan van aanpak.
  • Concrete afbakening van het project, waaronder een begin- en einddatum.
  • Heldere formulering van op te leveren resultaten.
 • Financiering
  • Het bedrijf/de bedrijven zijn de aanvrager van de kennisvoucher.
  • Het bedrijf/de bedrijven biedt een gelijkwaardige of hogere investering in het project in de vorm van mankracht, materialen en/of geld.
  • Inzet vanuit het CoE BBE is primair in de vorm van mankracht en faciliteiten.
  • In uitzonderlijke gevallen is ondersteuning in geld of anderszins mogelijk.
 • Kennis en onderwijs
  • Open innovatie staat centraal waarin opgedane kennis vrij beschikbaar komt.
  • Actieve betrokkenheid van docentonderzoeker en studenten in het project.
  • Het project draagt bij aan ontwikkeling en disseminatie van kennis op het gebied van de biobased economy.
  • Mogelijkheid toestaan voor het CoE BBE om de kennis en resultaten in te zetten in onderzoek en onderwijs.

Aanvraag kennisvoucher

De aanvraag van een kennisvoucher gebeurt door het invullen van een eenvoudig aanvraagformulier. Het CoE BBE helpt waar nodig bij het opstellen van de aanvraag. Zo kunnen wij u helpen bij het vinden van de juiste deskundigen.

Nieuws