Documenten

Monitoring Biobased Economy 2016 NL

juni 2017
De biobased economy is een belangrijke pijler binnen de groene groei en ook de circulaire economie. Inzet van hernieuwbare grondstoffen leidt tot nieuwe economische kansen en ook een bijdrage aan een duurzame low carbon economy. In deze rapportage zijn de gegevens van 2015 verwerkt en het laat zien dat zowel bedrijfsleven als overheid de ontwikkeling en implementatie actief ter hand nemen. Bij de ontwikkeling ligt de nadruk op biobased chemicaliën en materialen, terwijl de implementatie vooralsnog vooral op het terrein van de bio-energie plaats vindt.

Onderzoek naar haalbaarheid Lectoraat Biobased Society

maart 2016
In het kader van het Kunstensectorplan Zuid (KUO Zuid) hebben AKV/Sint Joost, Design Academy Eindhoven en het CoE BBE (Center of Expertise Bio Based Economy) twee jaar geleden de intentie uitgesproken tot de oprichting van een gezamenlijk lectoraat gericht op de verdere kennisontwikkeling rondom biodesign en art, Lectoraat Biobased Society.

Inventarisatie raffinage van plantaardige biomassa in Europa

Michael Verhoeckx, Alwin Hoogendoorn, februari 2016
Het doel van dit rapport is het inventariseren van projecten, installaties en concepten van plantaardige bioraffinage in Europa. Biomassastromen die worden behandeld zijn onder andere gras, suikerbieten, stro en waterlinzen (eendenkroos).

PAO - Waterzuivering als bron van grondstoffen en energie

PAO Gezondheidstechniek en Milieutechnologie, november 2015
Circulaire Economie, Duurzaamheid, Green Deals, Grondstoffen en Energiefabrieken, er lijkt een grote verandering in het denken met betrekking tot afvalwaterstromen. Die moeten in de toekomst steeds meer als grondstof in plaats van afval worden behandeld. De mogelijkheden lijken legio en de vraag wat een gewenste investeringsroute is, is complex. Deze cursus geeft handvatten voor het maken van bewustere keuzes in deze transitie van afval naar grondstof.

Pagina's