Documenten

It takes three to tango

Avans Hogeschool, Aeres HOgeschool, Wageningen University , juni 2017
Meer duidelijkheid over het aanbod van het hbo als kennisleverancier en een duidelijk aanspreekpunt voor biobased kennisvragen. Het zijn twee belangrijke aanbevelingen uit het rapport ‘It takes three to tango’. Het rapport richt zich op de behoefte van mkb-bedrijven die zich focussen op Biobased Economy (BBE).

Monitoring Biobased Economy 2016 NL

juni 2017
De biobased economy is een belangrijke pijler binnen de groene groei en ook de circulaire economie. Inzet van hernieuwbare grondstoffen leidt tot nieuwe economische kansen en ook een bijdrage aan een duurzame low carbon economy. In deze rapportage zijn de gegevens van 2015 verwerkt en het laat zien dat zowel bedrijfsleven als overheid de ontwikkeling en implementatie actief ter hand nemen. Bij de ontwikkeling ligt de nadruk op biobased chemicaliën en materialen, terwijl de implementatie vooralsnog vooral op het terrein van de bio-energie plaats vindt.

Pagina's