Stabiliteit en veroudering van pyrolyse-oliën

Wereldwijd is jaarlijks zo’n 6.900 miljoen ton drogestofgehalte aan houtachtige biomassareststromen beschikbaar (Poyri, 2012). Juist omdat houtachtige lignocellulose moeilijk biologisch volledig is om te zetten, vormen thermische behandelingstechnieken zoals pyrolyse een aantrekkelijke technologie om houtachtige biomassa om te zetten in hoogwaardige producten en daarbij nieuwe biotische circulaire routes te ontwikkelen.

Looptijd project: 1 april 2016 t/m 1 maart 2017

Projectpartners: Nettenergy B.V., Nimaro Ageno Consult en Centre of Expertise Biobased Economy

Projectleider: Alwin Hoogendoorn

Waarom dit onderzoek?

Nederlandse MKB-voorlopers op dit terrein zijn de bedrijven Nettenergy B.V. en Nimaro Ageno Consult. Vanuit deze twee bedrijven is de observatie dat er soms snelle en ongewenste veroudering van de watervrije bio-olie plaatsvindt. Veelal gaat de voortgang van dit proces gepaard met een verhoging van de viscositeit van de olie. Zij stellen de volgende hoofdvraag: Welke polymerisatiereacties vinden hoofdzakelijk plaats in de pyroflash-bio-olie en kunnen deze (polymerisatie)-reacties worden beïnvloed? Door middel van het hier beschreven project wordt getracht om samen met deze bedrijven tot allereerst meer (analytisch en chemisch) inzicht te komen en zo mogelijk tot oplossingen richting een grotere stabiliteit van de pyrolyse-olie.

Beoogde resultaat

Er zal via experimenteel analytisch onderzoek ondersteund door literatuuronderzoek meer inzicht worden verkregen rond de stabiliteit van Pyroflash-olie. Routes ter verbetering c.q. controle van de stabiliteit (m.n. uitgedrukt via de viscositeit) zullen worden beproefd en hierover zal worden gerapporteerd.

Tags: 

Partners