Biobased products

The work carried out by the Research Group Biobased Products focuses on the stability of secondary metabolites in non-...
De focus van het onderzoek van het lectoraat Biobased Products ligt op de stabiliteit van secundaire metabolieten in...
Het project Beauti-Fully Biobased Fibres kijkt naar de mogelijkheden om biobased, uit natuurlijke bronnen afkomstige,...
Abonneren op Biobased products